Velikost tega kozmičnega telesa, potencialno nevarnega za naše planeti, šokantno – asteroidno kodno ime 2018FB To je območje z velikim stadionom (za primerjavo, Chelyabinsk meteorit je bil le…